Ucenicizare

În biserica lui Hristos, ucenicia ar trebui să fie intergenerațională.

Prin grupurile de ucenicizare căutăm să creăm un context în care credincioși de toate vârstele, de la copii până la seniori,
să găsească un spațiu de siguranță în care să crească
în credință și să învețe unii de la alții.

În viziunea noastră, grupurile de ucenicizare formate din 8-12 persoane constituie cadrul adecvat pentru formarea noastră ca ucenici ai lui Hristos și modul principal prin care împlinim Marea Trimitere.

De asemenea, facem ucenicizare și într-un mod mai specific,
slujind fiecare categorie de vârstă în parte.
Pentru mai multe detalii accesează paginile următoare:

Coordonatele noastre

Marea Trimitere

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”
– Matei 28:19-20 –