Ce credem

Mai mult decât un set de dogme, credem într-o Persoană:
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și urmăm învățăturile Lui
așa cum ne-au fost lăsate în Sfintele Scripturi.

Biserica noastră este zidită pe câteva doctrine stabilite clar în Scriptură.

Noi credem în Sfintele Scripturi, așa cum au fost ele date în original de Dumnezeu, ca fiind inspirate de Dumnezeu, infailibile și demne de toata încrederea și ca fiind autoritatea supremă în toate problemele de conduită și credință.

Noi credem într-un singur Dumnezeu, existând etern în trei Persoane: Tatal, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este suveran peste întreaga creație.

Credem în Divinitatea Domnului Isus Cristos, în întruparea Lui prin nașterea din Fecioară, în viața Lui umană fără păcat, în moartea Lui înlocuitoare și ispășitoare, în Învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la cer, în lucrarea Lui ca singur Mijlocitor la Tatăl.

Noi credem ca omul este pierdut din cauza faptului că prin neascultare a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. Prin urmare, pentru mântuire credem că este nevoie de întoarcerea omului sub autoritatea lui Dumnezeu.

Noi credem că mântuirea omului pierdut a fost câștigată de Domnul Isus prin jertfa Lui pe cruce și ca aceasta se obține prin pocăință și credință.

Noi credem că pentru mântuirea omului păcătos și pierdut este absolut necesară nașterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt.

Noi credem că Duhul Sfânt, care locuiește în cel credincios, îl ajută pe acesta să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus Cristos și să lucreze pentru El.

Noi credem în Biserica Universala care este trupul lui Cristos format din toți cei mântuiți din toate timpurile și locurile, de pe pământ și din cer.

Noi credem că Biserica locala este expresia vizibila pe pământ a Trupului lui Isus Cristos. Ea are menirea de a-L proslăvi pe Dumnezeu, de a-i zidi spiritual pe credincioși si de a vesti Evanghelia.

Noi credem în unitatea prin Duhul Sfânt a tuturor credincioșilor născuți din nou.

Noi credem în învierea celor mântuiți și a celor pierduți: cei mântuiți vor învia pentru viața veșnică, iar cei pierduți vor învia pentru osânda veșnică.

Noi credem în a doua venire în trup a Domnului Isus Cristos și în strângerea noastră împreună cu El în glorie.

Care este viziunea noastră?

De ce facem ceea ce facem

Află cum predicăm Evanghelia

Predică Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp... (2 Tim. 4:2 NTR)
Noi Îl predicăm pe Hristos cel răstignit. (1 Cor. 1:23 NTR)

Află cum echipăm ucenicii

Efeseni 4:11-13 NTR

Află cum extindem Împărăția

Fapte 1:8 NTR