2022

15.05.2022

Exact ca poporul Israel, care se îndepărta de Domnul și continua să stăruie în păcat, tot astfel și noi ajungem să continuăm să cădem în aceleași păcate. Cartea Judecători ne vorbește despre șase cicluri de: apostazie, disciplinare, pocăință și eliberare, din care putem învăța cum putem riposta împotriva naturii noastre păcătoase.

Judecători 6:1-24

08.05.2022

Biserica din Efes „îndeplinea” toate îndatoririile unei biserici a Domnului, dar îi lipsea un lucru esențial: dragostea dintâi. Toți cei care se întorc la Domnul sunt plini de o dorință de a-I sluji Lui și de a evangheliza, dorință ce se pierde o dată cu trecerea timpului. Scriptura ne învață ce putem face pentru a ne recăpăta dragostea dintâi pentru Domnul.

Apocalipsa 2:1-7

01.05.2022

În ultimele zile ale lui Isus pe acest pământ, El se arată ucenicilor. Toma, crede și mărturisește că Isus este viu după ce acesta îi arată dovezi palpabile ale suferinței Sale. Fiecare apariție a lui Isus după înviere este un îndemn la perseverență și veghere pentru ucenici.

Ioan 20:24-30, 21:1-22

24.02.2022

Învierea Mântuitorului a biruit moartea și a obținut lucrul de care aveam toți nevoie: victoria asupra păcatului. După cum învierea lui Hristos a conferit ucenicilor o nouă identitate, tot așa, credința în victoria Lui Hristos asupra păcatului ne poate împlini cu adevărat nevoia noastră acută după iubire.

Ioan 20:1-18

22.04.2022

Câți suntem gata să ne dăm viața pentru cineva drag nouă? Scriptura ne vorbești despre o dragoste mult prea mare. O dragoste care nu poate fi înțeleasă în totalitate de mintea umană și anume, dragostea lui Hristos pentru păcătoși.

Romani 5:1-12, 18-21

21.04.2022

Oare avem noi același spirit de slujire pe care îl avea Isus? Suntem noi dispuși să ne lăsăm statutul social, reputația și să ne smerim, să slujim altora dintr-o dorință pură? Ioan ne vorbește despre cel mai mare act de slujire și iubire, venit din partea Mântuitorului.

Ioan 13:1-17

17.04.2022

Aceasta este prima predică din seria „O Dragoste Mai Mare”. În acest text putem oberva lauda adusă lui Isus, în momentul intrării în Ierusalim. În ciuda bucuriei prezente, Isus se uită la starea cetății și plânge. Ce avem de învățat fiecare dintre noi din reacția lui Isus? Care ar fi reacția lui Isus dacă ar vedea cum ne trăim viața.

Luca 19:29-48

10.04.2022

Moise vorbește poporului despre 6 cetăți de scăpare pentru cei care păcătuiesc. În ce lucruri ne găsim alinarea atunci când dăm greș? Veniți să privim la Cuvântul Domnului care ne vorbește despre al șaptelea refugiu la care noi putem veni pentru a fi scăpați.

Deuteronom 19: 1-13

03.04.2022

Evanghelia să ne controleze relația cu familia și cu cei din jurul nostru? Veniți să privim cum poate Evanghelia să ne schimbe modul în care ne comportăm cu cei din jurul nostru, prin epistola lui Pavel către Filimon.

Filimon

27.03.2022

Într-o lume „saturată” de Evanghelie și moduri prin care putem spune și altora vestea cea bună, de ce se întorc tot mai puțini oameni la Domnul? Veniți să privim în Cuvânt la modul în care apostolul Pavel ne îndeamnă să ne comportăm pentru a-L onora pe Domnul.

Romani 12:9-16

20.03.2022

Cum se face că de cele mai multe ori, vedem persoane care afirmă că sunt de zeci de ani în umblare cu Domnul, dar au maturitatea spirituală a unui copil în credință? Care este diferența între teologie și cunoașterea lui Dumnezeu? Fie ca Domnul să ne ajute pe toți să-L cunoaștem cu adevărat pe El.

1 Ioan 2:3-11

13.03.2022

Ți s-a întâmplat vreodată să călătorești și să ajungi într-un oraș nou, moment în care imediat să crezi că acela este locul perfect? Biblia ne vorbește despre un astfel de loc, un loc în care totul este perfect și sfânt, pentru că acolo locuiește Dumnezeu!

Evrei 11:8-16

06.03.2022

Cum poate folosi Dumnezeu familia ca un intrument pentru slujire? Care este chemarea noastră în această lume? Domnul ne cheamă să slujim prin misiunea sau prin meseria noastră. Haideți să privim la Aquila și Priscila – o familie care a sacrificat multe pentru a sluji Domnului.

Faptele Apostolilor 18: 1-11

Este Dumnezeu nedrept și nu face dreptate celor asupriți? Este în regulă oare ca îndoielile să își facă loc în viața noastră de credință? Este oare vreo asemănare între strigătele după ajutor izvorâte din încercarea lui Iov și întrebările lui Habacuc? Prin parcurgerea întregii cărți Habacuc vom încerca să răspundem la aceste întrebări.

Habacuc

27.02.2022

Domnul îl ajută pe Ezechia în războiul împotriva Asiriei, împotriva lui Sanherib, dar ajunge să se separe de el cu un anumit scop: ca să ajungă să-și cunoască inima. Veniți să privim la războiul din inima noastră și cum Domnul se folosește de acesta pentru a ne apropia de El.

2 Cronici 32:20-33

20.02.2022

Există vreo diferență între sfințire și sfințenie? Avem noi parte zilnic de acest proces sau continuăm să trăim o viață monotonă? Veniți să privim sfințirea din altă perspectivă, nu ca pe o listă de lucruri de făcut, ci ca pe o stare care ar trebui să descrie viața fiecărui creștin.

1 Petru 1:13-25

13.02.2022

Cât de des ne găsim în rutină? Oare trăim zilnic în păcat sau căutăm creșterea spirituală prin studiul Cuvântului și prin părtășie cu frații? Veniți să cercetăm Cuvântul Domnului să găsim câteva moduri practice prin care putem să ne reîmprospătăm umblarea cu Domnul.

Deuteronom 1:1-8

06.02.2022

Veniți să vedem care sunt numeroasele sensuri ale cuvântului „lume” și de ce-l folosește Isus în rugăciunea Sa cu Tatăl. Care sunt câteva moduri practice prin care ne putem îndepărta de principiile stricate ale firii și să ne apropiem de Dumnezeu.

Ioan 17

30.01.2022

Trecem noi oare doar prin pandemia de Covid sau trecem și printr-o pandemie de determinare? De ce nu mai găsim oameni plini de râvnă și determinați să lupte împotriva ispitei și firii? Veniți să cercetăm Scriptura și să aflăm cum putem trece de la ucenici pasivi la ucenici determinați, plini de râvnă și hotărâre pentru Hristos.

Matei 11:7-19

23.01.2022

Care este ținta noastră în viață? Privim la Domnul pentru a ne împlini scopul în această lume sau umblăm ca niște orbi, fără un scop bine stabilit? Veniți să vedem de ce este comparată viața unui creștin cu un alergător la o cursă.

Filipeni 3:1-15

16.01.2022

Ce ne învață Biblia despre identitatea noastră, despre trupul nostru și despre sacralitatea sexualității? Cum ar trebui să ne păstrăm o perspectivă biblică într-o lume în care se promovează imoralitatea? Biblia este Cuvântul absolut al Domnului care nu se schimbă la fel cum se schimbă societatea.

1 Corinteni 6:9-20

09.01.2022

Care este originea botezului și ce responsabilități avem dacă suntem botezați? Haideți să venim în fața Cuvântului lui Dumnezeu și înțelegem care este adevărata însemnătate a botezului și ce implicații are acesta în viața noastră.

Matei 3:1

02.01.2022

Cine este pentru noi Alfa și Omega? Dumnezeu cunoaște începutul, cât și sfârșitul vieții noastre. El ne poate revela voia Lui pentru noi dacă stăm aproape de El și ascultăm șoapta Lui.

Apocalipsa 21:1-11

Pin It on Pinterest

Share This