2022

27.11.2022

Psalmul 139 ne arată ce Dumnezeu măreț și personal avem. El are controlul asupra tuturor lucrurilor și cunoaște toate detaliile Creației Sale. Nu este un Dumnezeu distant și impersonal, ci un Dumnezeu implicat.

Psalmii 139

20.11.2022

După o victorie a lui Israel prin Domnul, o parte din popor a dorit să se stabilească de cealaltă parte a Iordanului. Acest lucru nu era conform cu planul Domnului pentru împărțirea țării promise. Trebuie să fim atenți ca dorințele și planurile noastre să nu se interpună cu planul Domnului pentru noi

Numeri 32

13.11.2022

Fiecare dintre noi a simțit vinovăție în momentul în care a făcut ceva greșit sau în momentul în care am fost atenționați cu privire la anumite fapte sau atitudini greșite. Hristos a venit în lume pentru a ne face să înțelegem că suntem vinovați de păcat și că trebuie să acceptăm jertfa și mila Sa.

Ioan 16

06.11.2022

În viața noastră au existat multe momente în care am regretat un lucru pe care l-am zis sau făcut, dar poate chiar mai puternic este sentimentul de regret pe care-l avem atunci când omitem să facem anumite lucruri. Veniți să privim la Evanghelia după Luca, ce ne vorbește în capitolul 16 despre regretele resimțite în momentul plecării din lumea aceasta

Luca 16

30.10.2022

În trecut, reforma protestantă a avut un mare impact asupra catolocismului și asupra Europei. A schimbat multe inimi și a transformat multe vieți. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, din ce în ce mai puține persoane își lasă inima reformată de Cuvântul Domnului. Oare de ce se întâmplă aceasta?

2 Timotei 3:14-4:8

23.10.2022

Cuvântul Domnului ne vorbește în Evanghelia după Matei despre chemarea Domnului Isus către cei ce au nevoie de ajutor și eliberare de sub povară. Există oare, oameni care nu pot primi acest ajutor de la Domnul?

Matei 11:28-30

16.10.2022

În lumea aceasta vom avea de a face cu multe falsuri. Lucruri ce sunt modificate sau încercă să imite originalul. Chiar unul dintre ucenicii Domnului Isus, Iuda, a convins pe toată lumea că este un ucenic autentic. Trebuie să privim la noi înșine, să ne analizăm și să medităm la întrebarea: sunt eu un ucenic autentic al lui Isus?

Matei 7: 21-29

09.10.2022

Dacă am avea oportunitatea de a începe viața din nou, având cunoștințele actuale, ce am schimba la viața noastră? Conform Scripturii, toți ne-am născut cu o natură păcătoasă și suntem condamnați la moarte veșnică. SIngurul mod prin care putem fi salvați, este să ne mărturisim păcatele și să fim născuți din nou, prin Duhul Sfânt.

2 Regi 5: 1-19

02.10.2022

Cuvântul Domnului ne spune că inima noastră este mai importantă decât aspectul nostru fizic. Cu toate acestea, faptele, gesturile, vorbele și reacțiile noastre pot trăda dacă suntem pocăiți sau nu. Prin ce ne validăm ca fiind ucenici ai lui Isus?

Faptele apostolilor 4: 1-22

25.09.2022

Din cauza firii noastre pământești, fiecare dintre noi suntem predispuși la păcat și la ispite. Noi nu putem, prin metode umane să stăm departe de ispite și de păcat. Putem veghea pentru a nu fi ispitiți, dar Domnul este cel care ne dă puterea să învingem orice ispită.

Luca 17:1-10

18.09.2022

De cele mai multe ori venim la biserică, ascultăm predica și plecăm acasă, uitând de cele mai multe ori mesajul ascultat. Veniți să privim la câteva metode practice prin care putem să ascultăm activ o predică, pentru ca, la final, să plecăm cu o dorință de a aplica învățătura auzită.

Iacov 1: 22-25

11.09.2022

Cuvântul Domnului ne vorbește despre cum ar trebui să ne comporăm atât în familia noastră, cât și în biserică. Trebuie să fim gata să ne îndeplinim rolul dat de Dumnezeu în familie, pentru a putea sluji și biserica lui Hristos.

1 Timotei 3: 1-5

04.09.2022

În viața noastră pe acest pământ, ne așteptăm ca toate lucrurile să meargă progresiv: începem de la nimic și ajungem să avem foarte mult. În pasajul citit, Biblia prezintă aceste lucruri în ordine inversă. Ca ucenici ai lui Hristos, trebuie să ne dorim din ce în ce mai mult din El.

Ioan 15: 1-8

28.08.2022

Biblia ne vorbește constant despre păcat și despre consecințele lui asupra vieții noastre. Dar este cu adevărat necesar să ucidem păcatul și mădularele noastre sau putem să ne trăim viața doar evitându-le. Veniți să privim ce avem de câștigat dacă ucidem păcatul nostru zilnic.

Coloseni 3: 1-10

21.08.2022

În această ultimă predică din seria „Identitatea bisericii” privim la cel mai frumos mod în care Hristos privește biserica: mireasa Lui. În epistola lui Pavel către Efeseni, vedem cum ar trebui să ne comportăm în relația noastră cu Hristos, mirele nostru.

Efeseni 5: 21-33

14.08.2022

Scriptura ne spune în întâia epistolă a lui Pavel către biserica din Corint despre ce reprezintă biserica. Apostolul Pavel aseamănă biserica cu trupul lui Hristos, în care fiecare reprezentant este un mădular care are un rol bine stabilit și fără de care întregul trup nu ar putea funcționa așa cum trebuie.

1 Corinteni 12: 12-31

07.08.2022

Într-o societate în care imaginea bisericii este distorsionată și concentrată mai mult pe om decât pe Dumnezeu, este important să înțelegem care este adevărata identitate a bisericii. Identitatea pe care o avem fiecare prin Hristos. Veniți să privim la ce ne spune apostolul Petru despre biserică și însemnătatea ei.

1 Petru 2: 4-8

31.07.2022

Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint pentru a le vorbi despre încercările lui și despre modul în care Domnul îl poartă prin acestea. Deși Pavel era persecutat de autorități, el simțea că este victorios, deoarece Hristos era cu el. Suntem definiți noi oare prin reușitele și modul în care noi ne împotrivim lumii sau prin jertfa lui Isus?

2 Corinteni 2: 14-17

24.07.2022

Care este semnul maturității creștine? Ar trebui ca fiecare dintre noi să fim gata să ne punem pe noi pe ultimul loc și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Cuvântul Domnului ne spune din epistola lui Pavel către Romani despre modul în care fiecare dintre noi poate fi o binecuvântare pentru ceilalți

Romani 15: 14-21

17.07.2022

Cum ar trebui ca fiecare dintre noi să ne apropiem de Domnul? Cuvântul Lui este foarte clar când vorbește despre modul în care fiecare dintre noi ar trebui să venim înaintea Lui și să-L lăudăm. Veniți să învățăm cum să ne închinăm Domnului în termenii Lui.

2 Samuel 6:1-11

10.07.2022

Fiecare creștin ar trebui să tânjească după părtășia cu Dumnezeu și printr-o relație apropiată de Hristos să aibă o părtășie curată cu frații. Apostolul Ioan ne vorbește despre modul prin care și motivul pentru care fiecare creștin ar trebui să aibă părtășie cu Dumnezeu și cu biserica.

1 Ioan 1

03.07.2022

Respingerea este o parte naturală, dar și foarte dureroasă a vieții fiecăruia. De cele mai multe ori aceasta are o conotație negativă ce poate avea uneori urmări traumatizante. Cu toate acestea, Cuvântul Domnului ne vorbește despre anumite momente din viața lui David în care acesta a fost salvat prin respingere.

1 Samuel 29, 30:1-4

19.06.2022

Cum suntem noi oare în relația cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu? Din punct de vedere spiritual, noi putem să ne apropiem de Domnul sau ne îndepărtăm de El. Nu există cale de mijloc. Ce facem noi pentru a ne asigura că ne apropiem de Domnul în Duhul și că nu ne apropiem de lume?

Galateni 5:19-26

12.06.2022

Ce înțelegem noi atunci când auzim vorbindu-se depre Duhul Sfânt? Este doar o putere care se pogoară peste cei mântuiți sau este ceva mult mai personal și mai profund? Veniți să ne apropiem de Cuvântul Domnului și să înțelegem cu adevărat care este rolul Duhului Sfânt în viața noastră de credincioși născuți din nou.

Faptele apostolilor 2:1-36

05.06.2022

La începutul cărții 1 Samuel, ne este prezentat momentul în care Samuel este închinat Domnului. Eli spune că Ana a „împrumutat” copilul, dar în realitate, Domnul a dat copilul Anei și doar l-a cerut înapoi pentru a fi în slujba Lui. Fiecare părinte ar trebui să înțeleagă că Domnul va cere, la un moment dat, fiecare copil ca să-i slujească. Veniți să privim la exemplul Anei, care a înțeles acest lucru cu privire la primul ei născut, Samuel.

1 Samuel 2: 11-21

29.05.2022

Domnul prețuiește mai mult ca inima noastră să fie împăcată cu El și cu aproapele nostru, decât să venim înaintea Lui și să slujim de ochii lumii. Relația pe verticală este în strânsă legătură cu relația orizontală. Ce trebuie să facem noi este să ne iertăm și să ne împăcăm cu aproapele nostru.

Luca 17: 1-6

22.05.2022

Samson a fost unul dintre cei mai cunoscuți judecători ai lui Israel. El era închinat Domnului încă de la naștere și a fost înzestrat de Domnul cu o putere supranaturală. Cu toate acestea, el a preferat să privească lumea prin ochelarii plăcerilor proprii, nu prin ochelarii de realitate spirituală.

Judecători 13-16

15.05.2022

Exact ca poporul Israel, care se îndepărta de Domnul și continua să stăruie în păcat, tot astfel și noi ajungem să continuăm să cădem în aceleași păcate. Cartea Judecători ne vorbește despre șase cicluri de: apostazie, disciplinare, pocăință și eliberare, din care putem învăța cum putem riposta împotriva naturii noastre păcătoase.

Judecători 6:1-24

08.05.2022

Biserica din Efes „îndeplinea” toate îndatoririile unei biserici a Domnului, dar îi lipsea un lucru esențial: dragostea dintâi. Toți cei care se întorc la Domnul sunt plini de o dorință de a-I sluji Lui și de a evangheliza, dorință ce se pierde o dată cu trecerea timpului. Scriptura ne învață ce putem face pentru a ne recăpăta dragostea dintâi pentru Domnul.

Apocalipsa 2:1-7

01.05.2022

În ultimele zile ale lui Isus pe acest pământ, El se arată ucenicilor. Toma, crede și mărturisește că Isus este viu după ce acesta îi arată dovezi palpabile ale suferinței Sale. Fiecare apariție a lui Isus după înviere este un îndemn la perseverență și veghere pentru ucenici.

Ioan 20:24-30, 21:1-22

24.02.2022

Învierea Mântuitorului a biruit moartea și a obținut lucrul de care aveam toți nevoie: victoria asupra păcatului. După cum învierea lui Hristos a conferit ucenicilor o nouă identitate, tot așa, credința în victoria Lui Hristos asupra păcatului ne poate împlini cu adevărat nevoia noastră acută după iubire.

Ioan 20:1-18

22.04.2022

Câți suntem gata să ne dăm viața pentru cineva drag nouă? Scriptura ne vorbești despre o dragoste mult prea mare. O dragoste care nu poate fi înțeleasă în totalitate de mintea umană și anume, dragostea lui Hristos pentru păcătoși.

Romani 5:1-12, 18-21

21.04.2022

Oare avem noi același spirit de slujire pe care îl avea Isus? Suntem noi dispuși să ne lăsăm statutul social, reputația și să ne smerim, să slujim altora dintr-o dorință pură? Ioan ne vorbește despre cel mai mare act de slujire și iubire, venit din partea Mântuitorului.

Ioan 13:1-17

17.04.2022

Aceasta este prima predică din seria „O Dragoste Mai Mare”. În acest text putem oberva lauda adusă lui Isus, în momentul intrării în Ierusalim. În ciuda bucuriei prezente, Isus se uită la starea cetății și plânge. Ce avem de învățat fiecare dintre noi din reacția lui Isus? Care ar fi reacția lui Isus dacă ar vedea cum ne trăim viața.

Luca 19:29-48

10.04.2022

Moise vorbește poporului despre 6 cetăți de scăpare pentru cei care păcătuiesc. În ce lucruri ne găsim alinarea atunci când dăm greș? Veniți să privim la Cuvântul Domnului care ne vorbește despre al șaptelea refugiu la care noi putem veni pentru a fi scăpați.

Deuteronom 19: 1-13

03.04.2022

Evanghelia să ne controleze relația cu familia și cu cei din jurul nostru? Veniți să privim cum poate Evanghelia să ne schimbe modul în care ne comportăm cu cei din jurul nostru, prin epistola lui Pavel către Filimon.

Filimon

27.03.2022

Într-o lume „saturată” de Evanghelie și moduri prin care putem spune și altora vestea cea bună, de ce se întorc tot mai puțini oameni la Domnul? Veniți să privim în Cuvânt la modul în care apostolul Pavel ne îndeamnă să ne comportăm pentru a-L onora pe Domnul.

Romani 12:9-16

20.03.2022

Cum se face că de cele mai multe ori, vedem persoane care afirmă că sunt de zeci de ani în umblare cu Domnul, dar au maturitatea spirituală a unui copil în credință? Care este diferența între teologie și cunoașterea lui Dumnezeu? Fie ca Domnul să ne ajute pe toți să-L cunoaștem cu adevărat pe El.

1 Ioan 2:3-11

13.03.2022

Ți s-a întâmplat vreodată să călătorești și să ajungi într-un oraș nou, moment în care imediat să crezi că acela este locul perfect? Biblia ne vorbește despre un astfel de loc, un loc în care totul este perfect și sfânt, pentru că acolo locuiește Dumnezeu!

Evrei 11:8-16

06.03.2022

Cum poate folosi Dumnezeu familia ca un intrument pentru slujire? Care este chemarea noastră în această lume? Domnul ne cheamă să slujim prin misiunea sau prin meseria noastră. Haideți să privim la Aquila și Priscila – o familie care a sacrificat multe pentru a sluji Domnului.

Faptele Apostolilor 18: 1-11

Este Dumnezeu nedrept și nu face dreptate celor asupriți? Este în regulă oare ca îndoielile să își facă loc în viața noastră de credință? Este oare vreo asemănare între strigătele după ajutor izvorâte din încercarea lui Iov și întrebările lui Habacuc? Prin parcurgerea întregii cărți Habacuc vom încerca să răspundem la aceste întrebări.

Habacuc

27.02.2022

Domnul îl ajută pe Ezechia în războiul împotriva Asiriei, împotriva lui Sanherib, dar ajunge să se separe de el cu un anumit scop: ca să ajungă să-și cunoască inima. Veniți să privim la războiul din inima noastră și cum Domnul se folosește de acesta pentru a ne apropia de El.

2 Cronici 32:20-33

20.02.2022

Există vreo diferență între sfințire și sfințenie? Avem noi parte zilnic de acest proces sau continuăm să trăim o viață monotonă? Veniți să privim sfințirea din altă perspectivă, nu ca pe o listă de lucruri de făcut, ci ca pe o stare care ar trebui să descrie viața fiecărui creștin.

1 Petru 1:13-25

13.02.2022

Cât de des ne găsim în rutină? Oare trăim zilnic în păcat sau căutăm creșterea spirituală prin studiul Cuvântului și prin părtășie cu frații? Veniți să cercetăm Cuvântul Domnului să găsim câteva moduri practice prin care putem să ne reîmprospătăm umblarea cu Domnul.

Deuteronom 1:1-8

06.02.2022

Veniți să vedem care sunt numeroasele sensuri ale cuvântului „lume” și de ce-l folosește Isus în rugăciunea Sa cu Tatăl. Care sunt câteva moduri practice prin care ne putem îndepărta de principiile stricate ale firii și să ne apropiem de Dumnezeu.

Ioan 17

30.01.2022

Trecem noi oare doar prin pandemia de Covid sau trecem și printr-o pandemie de determinare? De ce nu mai găsim oameni plini de râvnă și determinați să lupte împotriva ispitei și firii? Veniți să cercetăm Scriptura și să aflăm cum putem trece de la ucenici pasivi la ucenici determinați, plini de râvnă și hotărâre pentru Hristos.

Matei 11:7-19

23.01.2022

Care este ținta noastră în viață? Privim la Domnul pentru a ne împlini scopul în această lume sau umblăm ca niște orbi, fără un scop bine stabilit? Veniți să vedem de ce este comparată viața unui creștin cu un alergător la o cursă.

Filipeni 3:1-15

16.01.2022

Ce ne învață Biblia despre identitatea noastră, despre trupul nostru și despre sacralitatea sexualității? Cum ar trebui să ne păstrăm o perspectivă biblică într-o lume în care se promovează imoralitatea? Biblia este Cuvântul absolut al Domnului care nu se schimbă la fel cum se schimbă societatea.

1 Corinteni 6:9-20

09.01.2022

Care este originea botezului și ce responsabilități avem dacă suntem botezați? Haideți să venim în fața Cuvântului lui Dumnezeu și înțelegem care este adevărata însemnătate a botezului și ce implicații are acesta în viața noastră.

Matei 3:1

02.01.2022

Cine este pentru noi Alfa și Omega? Dumnezeu cunoaște începutul, cât și sfârșitul vieții noastre. El ne poate revela voia Lui pentru noi dacă stăm aproape de El și ascultăm șoapta Lui.

Apocalipsa 21:1-11

Pin It on Pinterest

Share This